Ανθρώπινο Δυναμικό

alt

 

 

Οι Άνθρωποι μας... Η Δύναμη Μας!

Η Φράση αυτή αποτελεί την φιλοσοφία του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδικό Χαμόγελο».

Η επιτυχής πορεία του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδικό Χαμόγελο», οφείλεται και στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το ιατρικό, το διοικητικό και το θεραπευτικό προσωπικό μας, διακρίνεται για τον επαγγελματισμό του, το ομαδικό πνεύμα, το ήθος αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχουν ως προς τους συνανθρώπους μας – τα παιδιά και τις οικογένειες αυτών.

Από την ίδρυση του, το «Παιδικό Χαμόγελο», έχει δεσμευτεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του, μέσω της επιλογής, εκπαίδευσης και αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας το ως ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του θεραπευτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε προγράμματα όπως:

 

•Ένταξη και εκπαίδευση νεο-συνεργαζόμενων.

•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση των εργαζομένων.

•Δια βίου εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση πελατών.

•Διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης απόδοσης.

 

Αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντικειμενικότητα και την αξιοκρατία, η διαδικασία επιλογής προσωπικού βασίζεται σε προκαθορισμένα κριτήρια, πλήρως εναρμονισμένα με τις αξίες του «Παιδικού Χαμόγελου». Τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο δομημένων συνεντεύξεων και, όπου είναι απαραίτητο, πρακτικού ελέγχου, ώστε να επιτευχθεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των υποψηφίων με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν και θέτοντας σαν στόχο το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των συνεργατών μας. Λόγω και της ιδιαίτερης φύσης των παιδιών, το «Παιδικό Χαμόγελο» αποσκοπεί στην επιλογή ατόμων που διαθέτουν έντονα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 

•Γνώση του αντικειμένου εργασίας τους.

•Σεβασμό στον Άνθρωπο και αγάπη για το παιδί.

•Υπευθυνότητα και συνέπεια.

•Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

•Ομαδικότητα και συνεργασία.

•Οργάνωση και αποτελεσματικότητα.

•Συμμόρφωση με τους κανόνες / διαδικασίες.

•Κρίση.

•Ευελιξία και Προσαρμοστικότα


Eγγραφή στο Newsletter