Σύστημα M.O.R.E | Μείωση της υπερευαισθησίας στο στόμα

 

Πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν στοματοκινητικές δυσκολίες και δυσκολία στην τροφή γι’ αυτό και η Wilbarger έχει αναπτύξει ένα ειδικό πρόγραμμα για να μειωθεί η υπερευαισθησία στο στόμα (Yack, Sutton & Aquilla, 2002).

Η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη χρήση του αντίχειρα για να ασκήσει πίεση κατά μήκος της βάσης των πάνω δοντιών. Η πίεση πρέπει να είναι αντίστοιχη με την ποσότητα της πίεσης που βάζουμε όταν τρίβουμε το βλέφαρο.Ακολουθώντας την εκτεταμένη δραστηριότητα, δίνεται απαλή προς τα κάτω πίεση στην κάτω σιαγόνα τοποθετώντας τα δάχτυλα εξωτερικά στο μέσο των κάτω δοντιών και πιέζοντας προς τα κάτω (Murray- Slutsky, 2000. Yack, Sutton, Aquilla, 2002).

Eγγραφή στο Newsletter