Συμβουλευτική Γονέων με παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μια σημαντική πλευρά της παρέμβασης στα αυτιστικά παιδιά είναι η συνεργασία με την οικογένεια. Οι γονείς πρέπει να πληροφορηθούν έγκυρα για το πρόβλημα του παιδιού τους και να ξεπεράσουν τα συναισθήματα ενοχής που συνήθως έχουν.

Συχνά, καλούνται να παίξουν το ρόλο του θεραπευτή ή του δασκάλου και να ακολουθήσουν στο σπίτι τις ίδιες δοκιμασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο παρέμβασης του παιδιού. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να γενικευτούν τα θεραπευτικά οφέλη.

Επειδή λοιπόν το έργο τους είναι δύσκολο, αισθάνονται μεγάλη πίεση και έχουν ανάγκη από υποστήριξη και βοήθεια, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους (όταν το παιδί αρχίζει το σχολείο ή κατά τη διάρκεια πιθανής όξυνσης των δυσκολιών).

Στόχος της συμβουλευτικής είναι να αποκτήσουν οι γονείς την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται και να διαχειρίζονται τις πιθανές κρίσεις του παιδιού.

Τέλος να ενημερώνονται για την πάσης φύσεως βοήθεια που δικαιούνται από την πολιτεία και για τους τρόπους διεκδίκησης κάθε είδους υποστήριξης.

Eγγραφή στο Newsletter