Θεραπευτικά Προγράμματα Για Αυτισμό

Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποστήριξη/τροποποίηση της συμπεριφοράς, αισθητηριακή ολοκλήρωση, ψυχοπαιδαγωγική διδασκαλία δεξιοτήτων, αγωγή του λόγου, καλλιέργεια παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης, ένταξη σε σχολικά και κοινοτικά πλαίσια, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Υιοθετούμε ένα ολιστικό μοντέλο παρέμβασης, δανειζόμενοι στοιχεία από όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις για την μεγαλύτερη ευελιξία της θεραπευτικής μας προσέγγισης. Βασιζόμαστε στη δομημένη διδασκαλία, στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, σε αναλυτικά / συμπεριφοριστικά μοντέλα αλληλεπίδρασης και κοινωνικότητας, καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ατόμου για το οποίο σχεδιάζουμε εξατομικευμένα την θεραπευτική παρέμβαση.

Για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας τα προγράμματα είναι ατομικά ως προς το εκπαιδευτικό κομμάτι όπως η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση, η Εργοθεραπεία και η Αγωγή του Λόγου. Ομαδικά προγράμματα διαμορφώνονται για αλληλεπίδραση, παιχνίδι και κοινωνικοποίηση.

Η τελική στοχοθεσία διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους γονείς και ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξετάζοντας παράλληλα τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Eγγραφή στο Newsletter