Διαταραχή της Ακουστικής Επεξεργασίας

 

Η ακουστική επεξεργασία περιλαμβάνει:

 • Τη λήψη πληροφοριών
 • Τη σύλληψη ήχων και τη διάκριση μεταξύ ήχων
 • Το συσχετισμό και αποκωδικοποίηση ήχων
 • Την ανάκληση από τη μνήμη του ακούσματος
 • Την προσήλωση στον ήχο
 • Την ολοκλήρωση των ακουσμάτων και τη διαμόρφωση της κατάλληλης απόκρισης
 • Την εντόπιση του ακουστικού ερεθίσματος

 

Σημεία και Συμπτώματα της Κεντρικής Διαταραχής της Ακουστικής Επεξεργασίας

Το παιδί με κεντρική διαταραχή της ακουστικής επεξεργασίας:

 • Αντιμετωπίζει δυσκολία στην εκφορά λέξεων
 • Έχει δυσκολία στην χρήση προθέσεων (λέξεις όπως μπροστά από, μέσα από και κάτω από)
 • Έχει πρόβλημα ακοής σε πολυκοσμία
 • Μπορεί να μην είναι σε θέση να συγκεντρωθεί σε άμεσους ήχους αν πρέπει να μπλοκάρει παρεμβαλλόμενους ήχους από το ευρύτερο περιβάλλον
 • Έχει δυσκολία στην απομνημόνευση και αλληλουχία οδηγιών με πολλά στάδια
 • Μπορεί να υπέρ-  ή να υπό-  αντιδρά σε ήχους
 • Μπορεί να μοιάζει αδιάφορο
 • Μπορεί να μοιάζει μπερδεμένο
 • Έχει δυσκολία στην αλληλουχία οδηγιών που περιλαμβάνουν πολλά ρήματα
 • Μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια  στην συγκέντρωση και εκτέλεση μιας δραστηριότητας
 • Μπορεί να έχει μικρό εύρος συγκέντρωσης και προσοχής

(Murray – Slutsky, 2000)

Eγγραφή στο Newsletter