Διαταραχή Οπτικής Αντίληψης

Η οπτική αντίληψη περιλαμβάνει:

 • Τις όπτικο- χωρικές σχέσεις:προσανατολισμό του σώματος στο χώρο και την αντίληψη της θέσης των αντικειμένων σε σχέση με το σώμα και άλλα αντικείμενα
 • Την οπτική διάκριση - τον εντοπισμό των κυρίαρχων χαρακτηριστικών πάνω σε διαφορετικά αντικείμενα
 • Τον διαχωρισμό μορφής από φόντο: ο διαχωρισμός ενός αντικειμένου από το φόντο που το περιβάλλει
 • Την οπτική ολοκλήρωση – η αναγνώριση ολόκληρων εικόνων όταν παρουσιάζονται μόνο κάποια τμήματά τους
 • Την οπτική μνήμη – την ανάκληση από τη μνήμη κυρίαρχων χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος και απομνημόνευση της σειράς διαφόρων αντικειμένων.

( Arkwright, 1998).

 

Σημεία και Συμπτώματα της Διαταραχής Οπτικής Αντίληψης

Το παιδί με διαταραχή οπτικής αντίληψης:

 • Προσπίπτει σε αντικείμενα
 • Δεν διαθέτει οριοθέτηση του προσωπικού χώρου
 • Παρουσιάζει αποδιοργάνωση θέσης και χώρου ( για παράδειγμα, δεν του φτάνει ο χώρος στο χαρτί όταν γράφει το όνομα του, έχει δυσκολία να φτιάχνει λίστα με αριθμούς)
 • Δεν μπορεί να διατηρήσει βλεμματική επαφή
 • Δυσκολεύεται στην αντίληψη του βάθους του χώρου
 • Δίνει λίγη προσοχή σε οπτικές λεπτομέρειες (π.χ. τα σύμβολα )
 • Παρουσιάζει καθυστέρηση στη γραφή
 • Μπορεί να αποφεύγει την ανάγνωση, τη γραφή, το σχέδιο
 • Αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίλυση των παζλ
 • Χάνεται εύκολα
 • Έχει δυσκολία στην αναγνώριση και σχεδιασμό γραμμάτων, αριθμών και σχημάτων
 • Δεν είναι σε θέση να κινείται ανάμεσα σε αντικείμενα χρησιμοποιώντας μόνο την όραση του
 • Έχει φτωχή ισορροπία

(Burpee, 1998)

Eγγραφή στο Newsletter