Εργοθεραπεία σε παιδιά με προβλήματα όρασης

Στεργίου Αγγελική, Εργοθεραπεύτρια

Οι στόχοι της εργοθεραπευτικής παρέμβασης των παιδιών με προβλήματα όρασης ταυτίζονται με τους σκοπούς των βλέποντων παιδιών. Αυτά που αλλάζουν είναι μόνο τα διδακτικά μέσα και οι μέθοδοι διδασκαλίας.

Το παιδί που δεν βλέπει μπορεί χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες αισθήσεις του και με την κατάλληλη βοήθεια να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και να αναπτύξει τις ικανότητες και την προσωπικότητα του όπως και τα βλέποντα παιδιά.

Στα παιδιά με προβλήματα όρασης, η εργοθεραπευτική παρέμβαση και προετοιμασία κρίνεται απαραίτητη πολύ πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση κινητικότητας-προσανατολισμού και οι δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, ο λόγος είναι ότι τα μη βλέποντα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν μιμούμενα ότι βλέπουν. Έχουν περιορισμένες εμπειρίες, λιγότερα ερεθίσματα και λιγότερες ευκαιρίες από τα βλέποντα παιδιά να αποκτήσουν τυχαία κάποιες γνώσεις.

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση των μη βλέποντων παιδιών αποσκοπεί κυρίως στα:

  • Ανάπτυξη της κινητικότητας και του προσανατολισμού (καθημερινή διαβίωση)
  • Ανάπτυξη αισθητηριακής επξεργασίας
  • Ανάπτυξη συγκέντρωσης και προσοχής
  • Χρήση ειδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ανάπτυξη κινητικότητας χεριών και δαχτύλων π.χ για προετοιμασία Braille)
  • Ανάπτυξη απτικής επεξεργασίας ερεθισμάτων και απτικής μνήμης (π.χ το παιδί μπορεί να αφοσιωθεί τόσο πολύ στην απτική διαδικασία ώστε να μην δίνει καμμία προσοχή στην επεξεργασία της πληροφορίας. Επίσης η αντιληπτική διεργασία των ερεθισμάτων μπορεί να είναι τόσο αργή ώστε να μην μπορεί ή να διαταράσσεται η διαδικασία συγκράτησης της πληροφορίας στη μνήμη)
  • Λειτουργική ανεξαρτητοποίηση
  • Αύξηση της αυτοεκτίμησης
  • Ανάπτυξη της κιναίσθησης.

Η σημαντικότερη αίσθηση η οποία πρέπει να αναπτυχθεί στα παιδιά με προβλήματα όρασης είναι η έκτη αίσθηση, δηλαδή η κιναίσθηση, σύμφωνα με τη νευρολογία.

Ως κιναίσθηση ορίζεται η ικανότητα του ατόμου, να αναγνωρίζει την διαδρομή και την κατεύθυνση των κινήσεων που κάνουν οι αρθρώσεις του, όχι όμως επεξεργάζοντας τα στοιχεία που προκύπτουν από την όραση, την ακοή και την αφή αλλά χρησιμοποιώντας και συλλέγωντας μυνήματα από τους μύες και τις αρθρώσεις.

Επομένως η έγκαιρη παρέμβαση των μη βλέποντων παιδιών είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη μετέπειτα εκπαίδευση.

Έτσι θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ενσωματωθούν κοινωνικά, να ενεργούν αυτόνομα και να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα ανεξάρτητα στη ζωή τους.

Eγγραφή στο Newsletter