Απραξία

Η απραξία ανήκει στις διαταραχές κινητικού προγραμματισμού. Περιλαμβάνει την απώλεια της ικανότητας σκόπιμης κίνησης παρά τη διατήρηση της κινητικότητας, καθώς και των αντανακλαστικών κινήσεων. Επιπλέον χαρακτηρίζεται από αδυναμία προγραμματισμού κινήσεων-στόχων.

 

Κλινική Εικόνα:

  • Απώλεια κινήσεων που αφορούν το σώμα γενικά (σωματική απραξία)
  • Απώλεια μικρών και λεπτών κινήσεων, όπου υπάγονται και οι αρθρωτικές κινήσεις (στοματική απραξία) π.χ αδυναμία:

 

  1. Να κλείσουν το στόμα
  2. Να δείξουν τα δόντια
  3. Να βγάλουν τη γλώσσα
  4. Να στείλουν φιλιά
  5. Να τοποθετήσουν τη γλώσσα σε διάφορες θέσεις
  6. Να μιμηθούν στοματικές εκφράσεις

Eγγραφή στο Newsletter