Διαταραχές Άρθρωσης

Κλινική Εικόνα

 • Δυσκολία παραγωγής ενός συγκεκριμένου φωνήματος.
 • Δυσκολία παραγωγής ομάδας φωνημάτων  π.χ. των συριστικών.
 • Αλλοιώσεις φωνήματος ή ομάδας φωνημάτων.

Οργανική Αιτιολογία

 • Στα χείλη: αποτέλεσμα σχιστίας ή παράλυσης.
 • Στα δόντια: αποτέλεσμα απουσίας ή χάσματος.
 • Στην υπερώα: αποτέλεσμα σχιστίας ή παράλυσης.
 • Στη γλώσσα: αποτέλεσμα ανώμαλης δομής ή παράλυσης ή απώλειας.
 • Στο φάρυγγα και λάρυγγα: αποτέλεσμα παράλυσης, προβλήματα που σχετίζονται με τη φώνηση.

 

Λειτουργική Αιτιολογία

 • Αποτέλεσμα λανθασμένου μοντέλου άρθρωσης.
 • Αποτέλεσμα λανθασμένης τοποθέτησης των αρθρωτών.
 • Αποτέλεσμα λανθασμένου τρόπου άρθρωσης.

Eγγραφή στο Newsletter