Δυσαρθρία-Αναρθρία

Η δυσαρθρία ανήκει στις διαταραχές κινητικής εκτέλεσης και χαρακτηρίζεται από μερική έλλειψη συντονισμού μεταξύ φώνησης, άρθρωσης και αναπνοής που οφείλεται σε νευρομυϊκές διαταραχές.

Κλινική Εικόνα

• Διαταραχές Ομιλίας (αλλοιώσεις και απλοποιήσεις φωνημάτων, διακοπτόμενη και μονότονη ομιλία, με συνέπεια τη χρήση μικρών προτάσεων).

• Διαταραχές φώνησης (αλλαγές στην ένταση, τον τόνο και στην μελωδία της φωνής).

• Διαταραχές αναπνοής (ρηχή αναπνοή, διακοπτόμενη αναπνοή).

• Διαταραχές μάσησης.

• Διαταραχές κατάποσης.

• Διαταραχές θηλασμού (ρόφησης).

 

Οι προσβεβλημένες μυϊκές ομάδες είναι χαλαρές (υποτονικές) ή σπαστικές (υπερτονικές) και όλες οι κινήσεις αυτών των μυών θα είναι διαταραγμένες (αυτόματες και σκόπιμες).

 

Αναρθρία

Πλήρης έλλειψη συντονισμού μεταξύ φώνησης,άρθρωσης και αναπνοής που οφείλεται σε νευρομυϊκές διαταραχές. Συχνά θίγονται οι λειτουργίες της κατάποσης, μάσησης, θηλασμού.

Eγγραφή στο Newsletter