Κώφωση

Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να συλλάβει ακουστικά ερεθίσματα. Συνέπειες της Κώφωσης είναι ο περιορισμός ή η επιβράδυνση της πνευματικής ανάπτυξης, της συναισθηματικής ωρίμανσης και της ανάπτυξης του λόγου.

Eγγραφή στο Newsletter