Ταχυλαλία

Χαρακτηρίζεται από γρήγορο ρυθμό ομιλίας.

 

Κλινική Εικόνα

• Αλλοιώσεις στο ρυθμό και την άρθρωση.

• Αντικαταστάσεις ή παραλείψεις φωνημάτων.

• Επανάληψη λέξεων.

• Εκρήξεις κατά την παραγωγή φράσεων.

• Σταδιακή αύξηση ρυθμού.

Eγγραφή στο Newsletter