Διαταραχή στην έκφραση του λόγου

Είναι μία ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, κατά την οποία η ικανότητα του παιδιού να εκφράζεται προφορικά είναι κατά πολύ μικρότερη από την αντιστοιχούσα στη νοητική του ηλικία, αλλά η κατανόηση της γλώσσας είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.

Στη φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη παρατηρούνται αξιοσημείωτες παραλλαγές από άτομο σε άτομο. Ωστόσο το παιδί θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, αν περίπου στην ηλικία των 2 ετών δεν προφέρει μεμονωμένες λέξεις και δεν κατορθώνει να σχηματίσει απλές φράσεις των δύο λέξεων περίπου στην ηλικία των 3 ετών.

Με το πέρασμα του χρόνου, οι δυσκολίες που εμφανίζονται αφορούν:

  • περιορισμένο λεξιλόγιο
  • δυσκολίες επιλογής των κατάλληλων λέξεων και υποκατάσταση λέξεων
  • μικρό μήκος φράσεψν
  • ανώριμη δομή πρότασης
  • συντακτικά λάθη
  • παραλείψεις καταλήξεων ή προθεμάτων των λέξεων
  • κακή χρήση των ή αδυναμία χρήσης των στοιχείων της γραμματικής (προθέσεις, αντωνυμιές, άρθρα, κλίσεις)
  • λανθασμένη υπεργενίκευση των κανόνων
  • λόγος χωρίς ροή
  • δυσκολίες ανίληψης χρονικής σειράς των γεγονότων

Συχνά τα προβλήματα στην ομιλία συνοδεύονται από καθυστέρησεις ή ανωμαλίες στην παραγωγή των φθόγγων.

Παγκόσμιος οργανισμός υγείας γενεύη (2011).Ταξινόμηση ICD-10 Ψυχικών Διαταραχών και διαταραχών Συμπεριφοράς . Αθήνα

Eγγραφή στο Newsletter