Διαταραχή της γραπτής έκφρασης - γραφής

Οι δεξιότητες της γραφής είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένου της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία του.

 

 

Βασικά συμπτώματα:

• Παράλειψη, πρόσθεση, αντικατάσταση γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων κατά την γραφή (ταπέζι ή μπαλκκόνι).

• Πολλά ορθογραφικά λάθη, ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί.

• Κακογραφία, μουτζούρες, απουσία σημείων στίξης, κατάργηση των διαστημάτων μεταξύ των λέξεων.

• Κάνουν αντιστροφές γραμμάτων και αριθμών (το ε το γράφουν 3).

• Κάνουν αντιμεταθέσεις γραμμάτων (στιγάρο, ζτάκι).

• Δε διακρίνουν φωνολογικά και γραπτά κάποια γράμματα (μπερδεύουν το β με το φ, το φ με το θ).

• Βάζουν κεφαλαία εκεί που δε χρειάζεται, δε βάζουν εκεί που χρειάζεται και κάνουν λάθη στον τονισμό.

Eγγραφή στο Newsletter