Διαταραχή των Μαθηματικών (Δυσαριθμησία):

 

Η μαθηματική ικανότητα είναι σημαντικά κάτω από το αναμενόμενο, δεδομένων της χρονολογικής ηλικίας του ατόμου, της μετρηθείσας νοημοσύνης και της εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στην ηλικία του. Η Διαταραχή των Μαθηματικών είναι η πιο σπάνια από τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

 

Βασικά συμπτώματα

• Δυσκολία στην αναγνώριση των μαθηματικών συμβόλων (+, -, x, :)

• Δυσκολία στην αντιγραφή αριθμών, στην εκτέλεση πράξεων και δυσκολία στη χρήση «κρατούμενων» .

• Δυσκολία στην εκμάθηση του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης

Eγγραφή στο Newsletter