Διαχωρισμός Μαθησιακών Δυσκολιών

Η Δυσλεξία είναι Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προεκτάσεις. Επομένως είναι απαραίτητο να διακρίνεται από τις μαθησιακές δυσκολίες.

  • Για Μαθησιακές Δυσκολίες:

Μιλάμε όταν το παιδί παρουσιάζει έντονη και επίμονη δυσκολία να αποκτήσει τις ικανότητες της Ανάγνωσης, Ορθογραφημένης Γραφής και/ή της Μαθηματικής Ικανότητας, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του, τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει και αυτή η δυσκολία μπορεί να οφείλεται σε νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές βλάβες (κωφό, βαρήκοο, τυφλό παιδί), πολιτισμική αποστέρηση, εγκεφαλική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (στρεσογόνες καταστάσεις στην καθημερινότητα του παιδιού, πίεση από το περιβάλλον για εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις, τελειομανία είτε των γονιών είτε / και του παιδιού κ.α.).


  • Για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία:

 

Μιλάμε όταν το παιδί παρουσιάζει έντονη και επίμονη δυσκολία να αποκτήσει τις ικανότητες της Ανάγνωσης, της Ορθογραφημένης Γραφής και/ή της Μαθηματικής Ικανότητας, σε βαθμό ανάλογο με τη χρονολογική ηλικία του, τη νοημοσύνη του και την εκπαίδευση που έχει λάβει και η δυσκολία αυτή δεν οφείλεται σε νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές βλάβες (κωφό, βαρήκοο, τυφλό παιδί), πολιτισμική αποστέρηση, εγκεφαλική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές ή περιβαλλοντικές συνθήκες (στρεσογόνες καταστάσεις στην καθημερινότητα του παιδιού, πίεση από το περιβάλλον για εξαιρετικές σχολικές επιδόσεις, τελειομανία είτε των γονιών είτε / και του παιδιού κ.α.).

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία + νοητική καθυστέρηση, αισθητηριακές βλάβες (κωφό, βαρήκοο, τυφλό παιδί), πολιτισμική αποστέρηση, εγκεφαλική βλάβη, συναισθηματικές διαταραχές δεν συνυπάρχουν. Αν το παιδί έχει έστω και ένα από αυτά δε μιλάμε για Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία, αλλά για Μαθησιακές Δυσκολίες και ξέρουμε για ποιο λόγο υπάρχει η έντονη και επίμονη δυσκολία να αποκτήσει τις παραπάνω ικανότητες .

Eγγραφή στο Newsletter