Τμήμα Ειδικής Παιδαγωγικής

Το τμήμα Ειδικών Παιδαγωγών ασχολείται με την αξιολόγηση και αποκατάσταση προβλημάτων όπως:

  • Δυσλεξία
  • Δυσορθογραφία
  • Δυσαριθμησία
  • Διαταραχή της ανάγνωσης
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες

Eγγραφή στο Newsletter