'Ελεγχος Σχολικής Ετοιμότητας

 

  • Θα τα καταφέρει το παιδί μου στο σχολείο;
  • Θα μπορεί να γράφει;
  • Θα μπορεί να διαβάσει;

 

Το «Παιδικό Χαμόγελο» είναι κοντά σας για, να σας βοηθήσει και να σας συμβουλέψει σε αυτή την μεταβατική περίοδο του παιδιού σας από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό.

Πλέον, μπορείτε να ξέρετε σίγουρα και υπεύθυνα αν το παιδί σας είναι έτοιμο να παρακολουθήσει την Ά δημοτικού.

 

Γιατί να γίνει Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας;

Δυστυχώς στην Ελλάδα, το μοναδικό κριτήριο για την φοίτηση ενός παιδιού στην Ά Δημοτικού είναι η χρονολογική του ηλικία.

Όλοι οι ειδικοί όμως γνωρίζουμε, ότι αυτό και μόνο δεν αρκεί για να τα καταφέρει, το κάθε παιδί άλλωστε έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης.

 

Τι θα προλάβουμε / ποιο το όφελος από τον Έλεγχο Σχολικής Ετοιμότητας;

Με τον προληπτικό έλεγχο Σχολικής Ετοιμότητας, μπορούμε να προλάβουμε αδιάγνωστες μαθησιακές δυσκολίες (στη γραφή, στη γλώσσα, στην αντίληψη, στη συγκέντρωση κ.λ.π).

Καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αν οι γονείς είχαν την κατάλληλη ενημέρωση και κατεύθυνση.


 

Τι είναι ο Έλεγχος Σχολικής Ετοιμότητας;

Θεραπευτές εκπαιδευμένοι σε συγκεκριμένα τεστ, αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση του προληπτικού ελέγχου σχολικής ετοιμότητας. Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά που προετοιμάζονται να φοιτήσουν στην Ά Δημοτικού. Η κατάλληλη εποχή για το τεστ/έλεγχο σχολικής ετοιμότητας είναι τον Απρίλιο-Μάιο.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος εξετάζει τις απαραίτητες ικανότητες και την ωριμότητα του παιδιού που χρειάζεται για να παρακολουθήσει επιτυχώς και χωρίς δυσκολίες το δημοτικό.

 

Eγγραφή στο Newsletter