Καθημερινά Προβλήματα του Παιδιού με Δ.Ε.Π-Υ στο Σχολείο

Το παιδί με Δ.Ε.Π-Υ στο σχολείο, όπως και στο σπίτι, παρουσιάζει παρόμοια συμπτώματα και συμπεριφορές.

  • Δεν είναι σε θέση να διατηρεί την προσοχή του για πολλή ώρα σε κάτι, ιδιαίτερα όταν αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον.
  • Όσες εργασίες του φαίνονται εύκολες τις αρχίζει αμέσως χωρίς να έχει αντιληφθεί επαρκώς τις οδηγίες, ενώ όσες του φαίνονται πολύπλοκες και δύσκολες αρνείται να τις κάνει.
  • Συχνά ενεργεί πιο γρήγορα από ότι σκέφτεται.
  • Στο γραφοκινητικό επίπεδο αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς δεν μπορεί να ελέγξει τη δύναμη του, γράφοντας γρήγορα, παρουσιάζει ένα όλο και πιο δυσανάγνωστο γραπτό, το οποίο μάλιστα, υπό συνθήκες υψηλού στρες, είναι αδύνατον να το διαβάσει κανείς. Όπως περιγράφει  ο ειδικός:

Το παιδί πιέζει με δύναμη το μολύβι, χρειάζεται πολλή δύναμη για να αντιγράψει καθαρά ένα κομμάτι, ενώ πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι να τινάζει το χέρι του. Συχνά γράφει κρατώντας τεντωμένο τον καρπό του, σαν να κρέμεται το χέρι του μονοκόμματο από τον ώμο.

  • Τέλος, αντιμετωπίζει δυσκολίες και στην ορθογραφία.Συχνά κάνει πάρα πολλά λάθη, παραλείπει τόνους και σημεία στίξης, γραμμές από τα γράμματα και καταλήξεις λέξεων.

Eγγραφή στο Newsletter